der Berg hält den Atem an (fjellet held anden) (Jon Fosse)

Norway, Hardangerfjord, 2019, fine art inkjet print, 51 cm × 61 cm

In autumn  2019 I spent two months in Norway, Hardangerfjord.Fjellet held anden (Jon Fosse)


anden vart trekt djupt

og så stod fjellet der

så stod fjella der

og slik står fjella der


og lutar seg nedover

og nedover

i seg sjølv

og held anden


medan himmel og hav

stryk og slår

held fjellet andenAus Jon Fosse (*1959), Stein til stein, Samlaget, Oslo 2013
Der Berg hält den Atem an


ein tiefer Atemzug

und dann stand der Berg da

dann standen die Berge da

und so stehen die Berge da


und neigen sich abwärts

und abwärts

in sich selbst

und halten den Atem an


während Himmel und Meer 

streichen und schlagen

hält der Berg den Atem an